PRIVACYREGLEMENT

Privacyreglement Liefs van Malou

Uw privacy is uiteraard zeer belangrijk. Hieronder kunt u onze Privacyverklaring lezen waarin we duidelijkheid geven over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken en beschermen en wat uw rechten zijn

Hoe zorgt Liefs van Malou voor uw privacy?

Om de reis of voedingscoaching goed te laten verlopen heeft Liefs van Malou persoonsgegevens nodig van u. Wij gebruiken uw gegevens op een zorgvuldige en veilige manier. Liefs van Malou respecteert en bewaakt uw privacy en houdt zich aan de AVG. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarin staan de regels over de bescherming van uw privacy. De Autoriteit persoonsgegevens (AP) controleert of wij deze wet ook echt naleven.

Wat zijn persoonsgegevens?

Als u een telefoonnummer of geboortedatum van iemand heeft, kunt u met die informatie een bepaalde persoon vinden. Dit noemen wij persoonsgegevens: alle gegevens die naar een specifieke persoon wijzen. Andere voorbeelden van persoonsgegevens zijn namen, adressen en geboortedata. In de AVG staat ook wat over bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid of geslacht. Deze informatie mag in beginsel niet verwerkt worden, tenzij dit relevant is voor de coaching.

Wat betekent verwerken?

Als wij iets doen met persoonsgegevens, heet dat verwerken. Het verzamelen, het opslaan, het bijwerken en het gebruiken van persoonsgegevens voor bijvoorbeeld inschrijvingen en factureren, valt allemaal onder verwerken.

Hoe komt Liefs van Malou aan uw gegevens?

Liefs van Malou verzamelt geen gegevens over u bij anderen. De enige gegevens die wij verwerken, heeft u zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens gebruikt Liefs van Malou?

Wij verzamelen NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en uw dromen.
Wij hebben deze gegevens nodig om u te coachen en factureren bij Liefs van Malou.

Waarvoor gebruikt Liefs van Malou uw persoonsgegevens?

 • Liefs van Malou gebruikt de persoonsgegevens van leerlingen om
 • Reis of voedingscoaching te kunnen bieden;
 • onze dienstverlening te verbeteren;
 • te voldoen aan de wet;
 • aankopen te kunnen factureren.
 • marketingcommunicatie te kunnen doen.

Waarom mag Liefs van Malou uw persoonsgegevens gebruiken?

Volgens de wet mogen wij alleen persoonsgegevens gebruiken als daar goede redenen voor zijn; de zogenaamde grondslag. Liefs van Malou gebruikt uw persoonsgegevens omdat u daar toestemming voor heeft gegeven, het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en omdat wij u voor geboden diensten moeten kunnen factureren.

Delen wij uw gegevens met anderen?

Wij verkopen uw gegevens aan niemand. Wij delen ze alleen met anderen als dat moet volgens de wet. Met bedrijven die uw gegevens in opdracht van ons gebruiken, zoals de accountant of boekhouder,  sluiten wij verwerkersovereenkomsten. Zo zorgen wij ervoor dat de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens bij hen in goede handen is.

Hoe beveiligt Liefs van Malou uw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving. Wij gebruiken beveiligde computerprogramma’s. Met het bedrijf dat de website host wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Persoonsgegevens worden nooit bewaard op servers buiten de Europese Unie. In het geval van een klantrelatie (dus wanneer u een overeenkomst heeft met Liefs van Malou) bewaart Liefs van Malou de gegevens zolang dat wettelijk gezien nodig is.

Wat zijn uw privacy rechten?

Als klant heeft u dankzij de AVG een aantal rechten:

 • U heeft het recht om te bekijken welke persoonsgegevens wij van u verwerken (het recht van inzage);
 • Als de persoonsgegevens die wij verwerken niet kloppen, dan kan u deze laten aanpassen (het recht van correctie);
 • U heeft uw persoonsgegevens voor een bepaald doel met ons gedeeld. Als wij ze voor dat doel niet langer nodig hebben, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit ons systeem (het recht van verwijdering.) Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld als Liefs van Malou de gegevens volgens de wet moet bewaren voor een andere partij;
 • Het kan voorkomen dat u het oneens bent met de inhoud of het gebruik van uw persoonsgegevens. Dan heeft u er recht op dat deze persoonsgegevens (tijdelijk) beperkt door Liefs van Malou worden gebruikt. In de periode dat Liefs van Malou bezig is om uit te zoeken of uw gegevens moeten worden aangepast, ze verwerkt zijn op een manier die niet volgens de wet is of verwijderd hadden moeten worden, heeft u het recht om beperking van de verwerking aan te vragen bij Liefs van Malou. Dat recht heeft u ook als u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik en dat bezwaar nog in behandeling is (het recht van beperking);
 • Op uw verzoek kunnen wij persoonsgegevens overdragen aan u of een ander die u daarvoor aanwijst. Het gaat hier enkel om digitale gegevens, papieren dossiers vallen hier niet onder. Dit recht kunt u alleen gebruiken als de gegevens worden gebruikt op basis van uw toestemming, of wanneer het nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten (het recht van dataportabiliteit);
 • Als Liefs van Malou gegevens verwerkt omdat er een (gerechtvaardigd of algemeen) belang bij zou zijn, dan heeft u het recht om daar bezwaar tegen te maken. Daarna wordt bekeken of het belang in evenwicht is met het gebruik van uw gegevens (het recht van bezwaar).

Als u één van deze rechten wilt gebruiken, kunt u ons dat laten weten via info@liefsvanmalou.nl  

Klacht bij de Autoriteit persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw privacy zo goed mogelijk te bewaken. Bent u het toch niet eens met ons gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Bij het privacyreglement van Liefs van Malou zijn de algemene voorwaarden van de hostingpartij van toepassing.

Cookies

Liefs van Malou gebruikt functionele voor het optimaal functioneren van de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Liefs van Malou gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen analyseren en optimaliseren. Deze cookies worden bewaard voor een termijn van 30 dagen.

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Liefs van Malou;

 • gebruikt Google Analytics om bezoekersaantallen te meten, waarmee deze website en de gebruikerservaring van bezoekers kan verbeteren,
 • deelt geen Analytics gegevens met Google,
 • heeft een verwerkersovereenkomst met Google analytics afgesloten,
 • verzamelt geen gegevens via Google Analytics die gebruikt kunnen worden voor adverteren,
 • heeft ingesteld dat de gegevens die door Google Analytics worden verzameld bewaard worden op de servers van Google gedurende 26 maanden,
 • laat de IP-adressen van bezoekers op de site van Liefs van Malou anonimiseren.

Indien je bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Google Analytics, klik dan op deze link. Het feit dat je hiertegen bezwaar maakt, wordt in de vorm van een cookie vastgelegd. Op het moment dat je dus je cookies verwijdert, kan ik niet langer vaststellen dat je geen toestemming hebt verleend.

MailChimp (Nieuwsbrief Liefs van Malou)

MailChimp wordt gebruikt als het marketingautomatiseringsplatform enkel voor het verzenden van de nieuwsbrief. Bij het inschrijven op de nieuwsbrief erken je dat de door jou verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

Liefs van Malou;

 • gebruikt MailChimp voor het versturen van de nieuwsbrief.
 • verzendt Naam en E-mailadres versleuteld naar MailChimp wanneer je je inschrijft op de nieuwsbrief. Deze gegevens worden opgeslagen in database bij MailChimp. Wanneer je je uitschrijft op onze nieuwsbrief worden deze gegevens uit de database verwijderd,
 • heeft een verwerkersovereenkomst met MailChimp afgesloten,
 • gebruikt MailChimp om de effectiviteit van de nieuwsbrief op te volgen. Zo kan ik zien hoeveel procent van de inschrijvingen de nieuwsbrief opent.
 • verzamelt geen gegevens via MailChimp die gebruikt kunnen worden voor adverteren,

FaceBook Pixel

Liefs van Malou gebruikt FaceBook Pixel en FaceBook Analytics om gericht op FaceBook te kunnen adverteren en deze advertenties op te volgen. Via deze link kun je je voorkeuren instellen, voor de manier waarop FaceBook je profielgegevens kan gebruiken voor advertenties.

Cookies verwijderen uit je browser

Wil je cookies uit je browser verwijderen, bekijk dan onderstaande links.

Cookies verwijderen in Firefox

Cookies verwijderen in Google Chrome

Cookies verwijderen in MS Edge

Cookies verwijderen in Opera

Cookies verwijderen in Internet Explorer

Cookies verwijderen in Safari

Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Liefs van Malou spant zich in om informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Liefs van Malou aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Liefs van Malou spant zich in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Liefs van Malou of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Liefs van Malou.

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Liefs van Malou.